ตรวจสอบวันที่สอบ ในหน้าสมัคร อีกครั้ง เพราะวันที่ในหน้านี้ อาจปิดสมัคร หาก เต็มแล้ว

** เนื่องด้วยในภาวะโควิด19 ระบาดในบางจังหวัด จึงอาจเลื่อนการสอบได้ จึงขอ อภัยมา ณที่นี้
ทั้งนี้จะมี จนท.แจ้ง ท่าน อีกครั้ง ***